משרדי חברת עמיתים – פארק המדע

שיתוף פעולה מוצלח עם האדריכל רון סלונים מוכיח שעבודת צוות ומקצוענות נטולת אגו,  מניבות תוצאות מרהיבות.